Inrigting Bestuurder: Silwerjare Tehuis vir Bejaardes, Schweizer-Reneke

Posted 2 years ago

Posvereistes:  

 • Applikante moet oor ‘n minimum van Graad 12 beskik
 • Tweetalig (Afrikaans en Engels)
 • Geldige bestuurderslisensie
 • Vyf jaar toepaslike bestuursondervinding
 • ‘n Kwalifikasie en ervaring as Verpleegkundige sal voorkeur geniet
 • Kennis en vorige ondervinding van bejaardesorg en die bestuur van ‘n verpleegsorgeenheid met verpleegpersoneel sal u aansoek versterk
 • Toepaslike tersiêre kwalifikasie(s) sal sterk as aanbeveling dien
 • Rekenaarvaardigheid (volledige MS-pakket) is noodsaaklik
 • Kennis van Pastel boekhouprogram
 • Kennis van arbeidsverhoudinge en toepassing van relevante wetgewing
 • Goeie interpersoonlike- en kommunikasie vaardighede

Pligte: Verouderingsbestuur; Finansiële bestuur; Instandhoudingsbestuur; Inrigtingsorg; Menslike Hulpbron bestuur; Fondsinsameling; Administratiewe take.

Geskikte kandidate moet slegs hul CV (maks 3 bladsye, 1MB) stuur na:

Sluitingsdatum:  24 Oktober 2019
Aanvangsdatum: 1 Desember 2019


Ondersteunende dokumentasie sal slegs van kortlys kandidate aangevra word.

Maak asseblief seker dat u aan al die vereistes voldoen alvorens u aansoek doen.   
Alle regte voorbehou deur NG Welsyn.

Inrigting Bestuurder: Silwerjare Tehuis vir Bejaardes, Schweizer-Reneke

Apply Online