Maatskaplike Werker: Catherine Robson Kinderhuis, Vereeniging

Posted 2 years ago

Minimum vereistes:
• Graad in Maatskaplike Werk
• Geldige registrasie by SARMD
• Deeglike kennis van wette, regulasies, protocol en beleid van toepassing op kinders.
• Goed in spanverband kan werk.
• Geldige rybewys
• Tweetalig: Afrikaans/Engels
• Goeie menseverhoudinge

Die volgende sal as aanbeveling dien:
Maatskaplike werk ondervinding, verkieslik in kinder – en gesinsorg.

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 17 Oktober 2019. Stuur ‘n kort CV per e-pos na bestuur@catherine- robson.co.za of vir enige navrae skakel Me. Bezuidenhout by 016 455 1733. Geen sertifikate moet aangeheg word nie. Aansoeke mag nie groter as 1mb wees nie. Indien u nie binne 2 weke na die sluitingsdatum vir ‘n onderhoud genooi word nie, moet u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.

Maatskaplike Werker: Catherine Robson Kinderhuis, Vereeniging

Apply Online