Press Release

Persverklaring: CORONAVIRUS

17 Maart 2020


Begin

In die lig van die onvoorsiene wêreldwye uitbreek van die Korona Virus, die Nasionale Ramptoestand wat op 2020-03-15 deur President Cyril Ramaposa aangekondig is, en die huidige omstandighede in Suid Afrika gee die Uitvoerende Bestuurskommittee van NG Welsyn graag die volgende inligting deur:

 • Die nodige pro-aktiewe stappe, in lyn met die riglyne van die WHO (World Health Orgnaisation) en die NICD (National Institute for Communicable Diseases), is in plek gestel om personeel, kliënte asook inwoners se gesondheid in ag te neem en sover moontlik te beskerm.
 • Alle nodige kennisgewings word by ingange asook voorportale van geboue aangebring.
 • Alkoholbasis hand-reinigers word beskikbaar gestel sover moontlik.
 • Fisiese kontak moet sover moontlik vermy word.
 • Werknemers moet verantwoordelikheid neem om persoonlike higiëne op te skerp.
 • Kantooronderhoude, asook tuisbesoeke deur maatskaplike werkers word tans tot die minimum beperk en personeel word aangemoedig om waar moontlik telefonies of per e-pos te kommunikeer.
 •  Tuisbesoeke word slegs in krisis-situasies toegelaat. Die nodige voorsorgmaatreëls moet getref word.
 • ‘n Spesifieke lokaal in kantoor is aangewys waar noodsaaklike kontaksessies kan plaasvind. Na elke kontaksessie moet werksoppervlaktes deeglik skoongemaak word.
 • Besoeke aan die hof is op die stadium nog onvermydelik, maar protokol soos uiteengesit in skrywe aan personeel word gevolg.
 •  Inwoners in die tehuise vir bejaardes is baie kwesbaar en is as ‘n hoë-risikogroep identifiseer. ‘n Versoek is aan die inwoners se naasbestaandes en ander geliefdes gerig om besoeke vir die volgende 30 dae te beperk. Uitsonderings op hierdie reël is reeds aan naasbestaandes gekommunikeer. ‘n Spesifieke protokol is implimenteer vir spesiale gevalle, byvoorbeeld waar ‘n bejaarde byvoorbeeld terminaal siek is en die familie ‘n behoefte het aan gereelde kontak.
 • Daar word volledig rekord gehou van alle besoekers.
 • Dit word ten sterkste ontmoedig dat inwoners vir kort besoeke uitgeneem word.
 • Kinders in die Kinder en Jeugsorgsentrum is sover moontlik uitgeplaas vir die vakansie met die nodige ondersteunende maatreëls en interne protokol vir kontrole.

Volledige uiteensetting van maatreëls is reeds aan die onderskeie takke, inrigtings en personeel gekommunikeer. Hierdie maatreëls sal deurlopend aangepas en/of gewysig word indien omstandighede dit vereis. Enige veranderinge sal onverwyld aan alle belanghebbendes gekommunikeer.
Eindig

NG Welsyn
E-pos: info@ngwelsyn.co.za / elmarie@ngwelsyn.co.za
Webblad: www.ngwelsyn.co.za

VOORBEREI EN UITGESTUUR DEUR:
NG Welsyn
Hoofkantoor
Peter Mokabalaan 104
Potchefstroom
2531
Vir verdere media inligting, kontak asb: Elmarie Rossouw, Bestuurder: Bejaardesorgdienste
(elmarie@ngwelsyn.co.za).