Press Release

Persverklaring – Klerksdorp Tehuis vir Bejaardes
Sosiale Media plasing deur Me. Catrini Lombard

17 September 2018


Begin

NG Welsyn neem kennis van die plasing op sosiale media waarin sekere ernstige aantygings gemaak word, wat sedert 15 September 2018 op verskeie sosiale mediaplatforms versprei word.

Hierdie aangeleentheid word in ˜n uiters ernstige lig beskou en sal deeglik ondersoek word. Die inhoud van die plasing word ongelukkig as ˜n eensydige weergawe beskou, aangesien hierdie indivuele geval hoegenaamd nie die versorging van al die inwoners van die tehuis weerspiel nie soos ook blyk uit die positiewe waardering en kommentaar wat sedertdien vanaf ander inwoners en hul familie ontvang is.

Weens die vertroulike en sensitiewe aard van die inligting rakende die omstandighede en agtergrond van die ouers van Me Catrini Lombard gaan NG Welsyn nie in hierdie stadium enige kommentaar of uitspraak in die openbare media daarop lewer nie. Enige bespiegeling of ongegronde afleidings word nie in die beste belang van die betrokkenes geag nie.

Die korrekte prosedure om hierdie klagtes onder die bestuur van NG Welsyn se aandag te bring, is inderdaad n gevolg soos beweer nie. Skriftelike klagtes wat by NG Welsyn se Hoofkantoor ontvang word, word onverwyld opgevolg en ondersoek. In hierdie geval sal die Dept van Maatskaplike Ontwikkeling ook betrek word by die ondersoek na die klagtes.

Plasings op sosiale media met negatiewe inligting van hierdie aard, berokken onherroeplike skade aan die reputasie van enige organisasie. Die Klerksdorp Tehuis vir Bejaardes lewer sedert 1972 residensile versorgingsdienste aan bejaardes en is ˜n gevestigde Organisasie Sonder Winsoogmerk. NG Welsyn nooi die gemeenskap uit om aktief betrokke te raak by die tehuis en die dienste wat daar gelewer word. Dit is wanneer gemeenskapslede medeverantwoordelikheid aanvaar vir die versorging van ons ouer persone, dat daar ˜n werklike verskil gemaak word in elkeen van hul se lewens.

NG Welsyn gee graag die versekering dat die saak weens die erns van die aantygings die hoogste prioriteit geniet en bevestig hul toewyding tot die handhawing van hul reputasie van gehalte dienslewering.

Eindig

NG Welsyn
E-pos: info@ngwelsyn.co.za / elmarie@ngwelsyn.co.za
Webblad: www.ngwelsyn.co.za

VOORBEREI EN UITGESTUUR DEUR:
NG Welsyn
Hoofkantoor
Peter Mokabalaan 104
Potchefstroom
2531
Vir verdere media inligting, kontak asb: Elmarie Rossouw, Bestuurder: Bejaardesorgdienste
(elmarie@ngwelsyn.co.za). Selnommer: 083 635 2877.