Press Release

Persverklaring: HOOFOPSKRIF RAPPORT, 29 Mei 2022

2 Junie 2022


Begin

In die lig van die voorblad van Rapport wat gepubliseer op bogenoemde datum met verwysing na NG Welsyn in die hoofopskrif luidend “R50m.-eis teen NG Welsyn oor lolsaak” voel ons genoop om te reageer.

Die opskrif mag verkeerdelik die indruk skep dat dit op NG Welsyn MSW van toepassing is. Die berig handel primêr oor ‘n aangeleentheid waarby Die Christelike Maatskaplike Raad Noord oftewel CMRN tans betrokke is.

Hoewel CMRN ook ‘n welsynsorganisasie van die NG Kerk is, funksioneer hulle outonoom en onafhanklik vanaf NG Welsyn MSW.

Vir verdere inligting rondom die saak volg die skakel: https://cmrn.co.za/wp-content/uploads/2022/05/Persverklaring-vanaf-CMR-Noord-18-Mei-2022.pdf

Eindig

NG Welsyn
E-pos: info@ngwelsyn.co.za
Webblad: www.ngwelsyn.co.za

VOORBEREI EN UITGESTUUR DEUR:
NG Welsyn
Hoofkantoor
Peter Mokabalaan 104
Potchefstroom
2531