Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/www/users/ngwelrndgt/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63 Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/www/users/ngwelrndgt/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73 Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/www/users/ngwelrndgt/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89 Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/www/users/ngwelrndgt/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102 Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/www/users/ngwelrndgt/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111 Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/www/users/ngwelrndgt/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40 Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/www/users/ngwelrndgt/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51 Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/www/users/ngwelrndgt/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68 Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/www/users/ngwelrndgt/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82 Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/www/users/ngwelrndgt/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91 Soos ‘n blom na die son draai – NG Welfare

Soos ‘n blom na die son draai

Soos ’n blom na die son draai

Soos van Gogh twee skilderye oor die sonneblom gemaak het, het ook Elisabeth Eybers twee gedigte oor sonneblomme gedig.

Juis hierdie gedigte was vir my ’n inspirasie vir Kerstyd 2016.

Ek beleef hier kort voor Kersfees of die meeste mense tans in ’n donker seisoen leef. Die tweede gedig waarna ek wil verwys is Elisabeth Eybers se aandskemering, die smoorgewas, wat elke tingerplant verteer. So was dit ook met die eerste Kersfees.

Die profeet Jesaja het voorspel: Die volk wat in die donkerte leef het ’n groot lig gesien. Dit is ook met Kersfees 2016 waar.

Jesus, God uit God en Lig uit Lig, het ons duisternis betree. Hy was God se opslag-sonneblom wat ten spyte van die donkerte, ten volle toegerus was met absolute geel. Van aangesig tot aangesig het Hy namens ons, eendaglelies in die woestyn, God se son aangegaap. En al het Hy op die donker Vrydag weerloos verdroog (soos baie van NG Welsyn se kliënte wat u hierdie jaar gehelp het), was Hy God se sonneblom uit Bethlehem.

Op die Derde dag het hy uitgespruit en soos ’n blom na die son gedraai.

Namens ons begin blom waar Hy geplant is

Ons glo dat u hierdie jaar geblom het waar u geplant is. Mag hierdie Kersfees u ook inspireer om in 2017 aan te hou blom. Ja, ons mag weer opnuut ons blomme na God se son draai, ons die opslag-sonneblomme van Afrika.

Kom ons saai onsself opnuut in God se NG Welsyn-tuin. Kom ons saai weer ons gawes en ons dankoffers – al is dit onder trane – in God se oesland.

Sien in jou gees hoe ons weer ons sonneblomkoppe na God se son kan draai.

Want eendag sal ons die oes kan maai.

Ons vertrou dat u weer in die toekoms in die NG Welsyn akker sal saai.

Nogmaals baie, baie dankie dat u ons vennoot is wat hoop bring en lewens aanraak.

My Kersgebed vir u:
Soos ʼn blom na die son draai;
Soos riviere na die see loop;
Soos ʼn boom na die hemel op-reik.
Soos ʼn berg ʼn toevlug by God is;
Soos skape agter hulle herder aanloop –
So rig ons ons hart op die Here.
Rig julle hart op:
na die opgestane Here!

Seënwense
Ds. Nico van Rensburg
Besturende Direkteur

Soos ‘n blom na die son draai