Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/www/users/ngwelrndgt/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63 Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/www/users/ngwelrndgt/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73 Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/www/users/ngwelrndgt/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89 Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/www/users/ngwelrndgt/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102 Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/www/users/ngwelrndgt/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111 Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/www/users/ngwelrndgt/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40 Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/www/users/ngwelrndgt/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51 Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/www/users/ngwelrndgt/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68 Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/www/users/ngwelrndgt/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82 Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/www/users/ngwelrndgt/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91 Vacancies – NG Welfare

Vacancies

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/ngwelrndgt/wp-content/plugins/wp-social-sharing/includes/class-public.php on line 81 Warning: Undefined array key "pinterest_image" in /usr/www/users/ngwelrndgt/wp-content/plugins/wp-social-sharing/includes/class-public.php on line 87

NG Welfare has a vacancy for:

REGISTERED SOCIAL WORKER (FULL-TIME)

at the following North West branch:

NG WELFARE Zeerust

Requirements:

 •  A Degree in Social Work
 • At least three years’ experience
 • South African citizen
 • Registration with SACSSP has to be fully paid
 • Valid Driver’s Licence [EB/Code 8]
 • Bilingual Afrikaans & English
 • Computer literate (complete MS package)

Send a condensed CV (no longer than 3 pages), proof of SACSSP registration and driver’s licence to:  m.visagie@mweb.co.za (Max 1 MB)

Closing date: 9 February 2018

Supporting documents will be requested from short-listed applicants.

Please ensure that you comply with all the set requirements before venturing to apply. If you have not been contacted,   consider the application as unsuccessful. NG Welfare reserves the right not to fill the advertised post. 

 

*****************************************************************************************************************************************************

 

NG Welsyn beskik oor die volgende vakatures: 

DEELTYDSE ADMINISTRATIEWE BEAMPTE 

by  NG WELSYN POTCHEFSTROOM

POSVEREISTES:

 • Applikante moet oor ‘n minimum van Graad 12 beskik
 • Ten minste 7 jaar toepaslike sekretariële ondervinding
 • Rekenaarvaardig (volledige MS-pakket)
 • Kennis van Pastel boekhouprodgram
 • Rekenkundige ervaring tot en met opstel van proefbalans
 • Suid-Afrikaanse burger
 • Geldige bestuurderslisensie
 • Tweetalig – Afrikaans en Engels
 • Goeie menseverhoudinge 

Stuur CV (maks 3 bladsye) na m.visagie@mweb.co.za.

Maak asb seker dat u aan al die vereistes voldoen alvorens u aansoek doen.

Keerdatum vir aansoeke:  9 Februarie 2018 

*****************************************************************************************************************************************************

 

NG Welsyn beskik oor die volgende vakatures: 

GEREGISTREERDE VERPLEEGKUNDIGE 

VIR DIE VERSORGING VAN OUER PERSONE IN ‘N INRIGTINGOPSET.

by die volgende tehuise: 

JEUGLAND TUISTE VIR BEJAARDES, VANDERBIJLPARK

HUIS MEYERTON TEHUIS VIR BEJAARDES 

KLERKSDORP TEHUIS VIR BEJAARDES

JAPIE KRITZINGER TEHUIS VIR BEJAARDES, BLOEMHOF

 • Vereistes
  • Geldige registrasie by die S.A.R.V.
  • Moet met bejaardes kan werk
  • Goeie kommunikasie vaardighede in Afrikaans en Engels
  • Moet oor goeie interpersoonlike vaardighede beskik en in staat wees om in ‘n inter-dissiplinêre span te kan werk
  • Kennis van die wetenskaplike verpleegproses
  • Moet verantwoordelikheid kan neem vir bestuur van medikasie
  • Kennis van gerontologie / geriatrie sal ‘n aanbeveling wees
 • Pligte
  • Werk in inter-dissiplinêre span met betrekking tot die holistiese versorging van ouer persone in inrigtingverband
  • Kritiese aandaggewing met betrekking tot kwaliteit pasiëntversorging
  • Bestuur van pasiëntversorging en verpleegpersoneel
  • Goeie kliniese praktyk

Salarispakket is onderhandelbaar. Die Tehuis behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.

‘n Volledige curriculum vitae moet gestuur word na elmarie@ngwelsyn.co.za of faks 086 772 4905, vir aandag van die Bestuurder. Meld asb die toepaslike tehuis.  

Sluitingsdatum: 9 Februarie 2018

 

*****************************************************************************************************************************************************

 

NG Welfare also has vacancies for

ENROLLED NURSING ASSISTANTS (INGESKREWE VERPLEEGASISSTENTE)

WITH REGARD TO THE CARE OF OLDER PERSONS IN A RESIDENTIAL ENVIRONMENT

at the following Homes for the Elderly:

JEUGLAND HOME FOR THE AGED, VANDERBIJLPARK

HUIS MEYERTON, MEYERTON

The following is applicable:

 • Requirements
  • Certificate as Enrolled Nursing Assistant
  • Valid registration with the S.A.N.C.
  • Must be able to work with older persons
  • Good communication skills in English and Afrikaans (read and write)
  • Must be able to work as part of a team
  • In good health and must be able to perform physical duties
  • Self-motivated and professionally responsible
  • Must be able to build good relations and maintain them

The Home reserve the right not to appoint someone in the post. 

A complete curriculum vitae must be sent to elmarie@ngwelsyn.co.za or fax 086 772 4905,  for the attention of the Manager. Please mention the applicable branch.  

Closing date: 9 February 2018

Click to share on facebook and twitter.

 [jobs]