Beeld Kinderfonds Kerstydinsameling

Ons wil gemeentes en individue aanmoedig om hierdie jaar rondom Kersfees ‘n bydrae aan Beeld Kinderfonds te maak. Die fondse word aangewend vir spesiale projekte van NG Welsyn. Dit sluit in terapeutiese dienste vir kinders in ons Kinderbeskermingsprogramme, opheffingsprojekte in ons Gemeenskapwerkprogramme asook spesiaal vir die 345 kinders wat in die Catherine Robson Kinder- en Jeugsorgsentrum in Vereeniging en die Abraham Kriel Kinder- en Jeugsorgsentrum in Potchefstroom opgeneem is.

Hoe werk Beeld Kinderfonds?

Alle bydraes van lidmate moet voor 28 Februarie 2018 deur die gemeentes se kerkkantoor aan Beeld Kinderfonds gestuur word, sodat daardie geld weer terugkom na die Sinode Goudland. Abraham Kriel Kinder- en Jeugsorgsentrum (Potchefstroom) en Catherine Robson Kinder- en Jeugsorgsentrum (Vereeniging) het met die vorige jaar se toekennings elk R56 287.20 ontvang van die fondse wat van gemeentes in die sinodale gebied ontvang is. Daarby het die Gesins- en Gemeenskapwerkdienste in 2016/17 ‘n spesiale toekenning van R200,000 uit Beeld Kinderfonds se ander insamelingsprojekte (soos die Valentynsbal, Gholfdae, Motorkompetisie en Spinning Marathon) ontvang.

Sien gerus www.ngwelfare.co.za vir meer inligting oor die werksaamhede van NG Welsyn, asook die skakels na www.akriel.co.za en www.crchildren.co.za

Gemeentebydraes moet asseblief in die volgende rekening inbetaal word: (Voor of op 28 Februarie 2018)

Rekeningnaam: BEELD KINDERFONDS
ABSA Rek nr: 2840-157-329.
Verwysing: (Kerkverband, Gemeente se naam en dorp -merk asb duidelik, bv NGK Tetelestai, Randfontein).

Stuur asseblief bewys van betaling aan faksnommer 086 550 3498, om die nodige erkenning in BEELD te ontvang.

Vir enige verdere inligting skakel gerus vir Shirley Theron by NG Welsyn (082 451 7683), Stella Koning (Abraham Kriel): 018 294 5347 of Ds. Danie Kruger (Catherine Robson Kinderhuis) 016 455 1733.

Baie dankie vir u deelname aan hierdie projek. Die Here seën ons werklik elke jaar ryklik deur elke bydrae!

Beeld Kinderfonds Kerstydinsameling